fbpx Skip to content

Algemene voorwaarden

Welkom bij GlamPop gevestigd Rotterdam (3015ZB) aan de Rochussenstraat 352. GlamPop is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70071101 “GlamPop”. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die GlamPop aanbiedt en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen GlamPop en jou. Door gebruik te maken van het platform van GlamPop aanvaard je de Algemene Voorwaarden.

Dienst

GlamPop biedt op haar website en via haar app een platform aan waar gebruikers (de “Gebruikers”) gebruik kunnen maken van diensten (Make-up services, hair services, nail services) van MUAH’s (de “Stylists”) die aan huis kunnen komen of op een locatie nader te bepalen door GlamPop (de “Dienst”).

Profiel

MUAH’s die ervaring hebben met haarstyling- en beauty services kunnen zich bij GlamPop aanmelden en een profiel maken. Als een gebruiker van de Dienst gebruik wenst te maken kan de Gebruiker kiezen welke service hij/zij wilt en dan wordt er een reservering gemaakt. Er wordt dan een MUAH aangewezen die dan op de geselecteerde datum en tijd de service uitvoert.

Prijs en Betaling

Er kan online betaald worden via de aangeboden betaalmethodes voor de gebruiker. De prijzen zijn inclusief BTW. Voor een aantal betaalmethodes worden extra kosten in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid

GlamPop is niet aansprakelijk voor enige schade die een Gebruiker als gevolg van het gebruik van de Dienst mocht lijden, tenzij die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van GlamPop. GlamPop is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van een Gebruiker of een MUAH.

Misbruik

De activiteiten die Gebruikers verrichten in verband met GlamPop mogen niet:

  • Inbreuk maken op rechten van GlamPop of derden, waaronder auteursrechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
  • Op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;
  • In strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving en op enige wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens GlamPop of een derde.

Daarnaast verklaren Gebruikers:

  • Niet tot niet-openbare delen van onze website of dienst toe te treden;
  • Niet de kwetsbaarheid van onze website of service gerelateerde systemen of beveiligd netwerk te onderzoeken, scannen of te testen;
  • Zich te onthouden van handelingen waardoor de correcte werking of weergave van de Dienst verstoord, overbelast of onmogelijk kan worden.
    Geen virussen, wormen, junkmail, spam, kettingbrieven, ongevraagde aanbiedingen of advertenties van welke aard dan ook en voor welk doel dan ook te verspreiden;
  • De Dienst niet voor onwettige, misleidende, kwaadaardige of discriminerende activiteiten te gebruiken;
  • Geen inhoud te plaatsen die haatdragend, bedreigend of pornografisch is of die aanzet tot geweld;

Portret

Als je toestemming geeft aan GlamPop om een foto of video te maken, verleen je toestemming aan GlamPop om de foto of video op het platform te plaatsen en voor eigen marketingdoeleinden te gebruiken. GlamPop zal foto’s of video’s van Gebruikers niet aan derden verstrekken of voor andere doeleinden gebruiken.

Privacy

Wij vinden privacy erg belangrijk en behandelen persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Klachtenregeling

Als je een klacht hebt dan horen wij dat graag. Stuur je klacht naar info@GlamPop.net

Geschillen

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

×

Powered by WhatsApp Chat

× How can we help you?